OpenAI برای ثبت نشان تجاری GPT-6 و GPT-7 در چین اقدام کرد

با آن که GPT-5 هنوز حتی به عرضه نزدیک نشده است، این شرکت به آینده و مدل‌های هوش مصنوعی GPT-6 و GPT-7 فکر می‌کند.

نوشته OpenAI برای ثبت نشان تجاری GPT-6 و GPT-7 در چین اقدام کرد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا