یوتوبر آمریکایی به‌خاطر سقوط عمدی یک هواپیما و پنهان‌کاری به 6 ماه زندان محکوم شد

او به‌دلیل تخریب و پنهان‌کاری عمدی به قصد ممانعت از انجام تحقیقات فدرال مجرم شناخته شده است.

نوشته یوتوبر آمریکایی به‌خاطر سقوط عمدی یک هواپیما و پنهان‌کاری به 6 ماه زندان محکوم شد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا