گوگل برای پیروی از قوانین اروپا، تغییر مهمی را در شیوه گردآوری اطلاعات کاربران ایجاد می‌کند

گوگل راهی به کاربران ارائه می‌کند تا بتوانند از جمع‌آوری داده‌های خود توسط سایر سرویس‌هایش جلوگیری کنند.

نوشته گوگل برای پیروی از قوانین اروپا، تغییر مهمی را در شیوه گردآوری اطلاعات کاربران ایجاد می‌کند اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا