کارخانه نوآوری باید تا ۳۰ روز دیگر تخلیه شود؛ هم‌آوا از اکوسیستم استارتاپی کمک خواست

شرکت هم‌آوا از اکوسیستم استارتاپی ایران، شرکت آما پالک کارخانه نوآوری کمک خواسته تا این مرکز به عنوان نماد کارآفرینی ایران پابرجا بماند.

نوشته کارخانه نوآوری باید تا ۳۰ روز دیگر تخلیه شود؛ هم‌آوا از اکوسیستم استارتاپی کمک خواست اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا