وقتی رؤیاپردازان سیلیکون ولی پیشرفت را قربانی سود بیشتر می‌کنند 

ترجیح اهداف مالی بر پروژه‌های علمی، پیامدهای غیرقابل انکاری دارد.

نوشته وقتی رؤیاپردازان سیلیکون ولی پیشرفت را قربانی سود بیشتر می‌کنند  اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا