وزارت ارتباطات مکلف به ارزیابی امنیت سایبری و امن‌سازی دستگاه‌های اجرایی شد

هدف از این اقدام تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری سرمایه‌هاست.

نوشته وزارت ارتباطات مکلف به ارزیابی امنیت سایبری و امن‌سازی دستگاه‌های اجرایی شد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا