نمایندگان مجلس مرکز ملی فضای مجازی را موظف به بازنگری در سند شبکه ملی اطلاعات کردند

وزارت ارتباطات نیز مکلف به اتصال اماکن تجاری و مسکونی به شبکه ملی اطلاعات شد.

نوشته نمایندگان مجلس مرکز ملی فضای مجازی را موظف به بازنگری در سند شبکه ملی اطلاعات کردند اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا