نمایندگان مجلس خواستار راه‌اندازی مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» شدند

هدف از راه‌اندازی چنین مرکزی، هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک است.

نوشته نمایندگان مجلس خواستار راه‌اندازی مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» شدند اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا