مدیرعامل گوگل خطرات هوش مصنوعی را به تغییرات آب‌و‌هوایی تشبیه کرد

ساندار پیچای می‌گوید اگر هو‌ش مصنوعی در یک کشور اشتباه کند، می‌تواند سایر کشورها را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد.

نوشته مدیرعامل گوگل خطرات هوش مصنوعی را به تغییرات آب‌و‌هوایی تشبیه کرد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا