شورای رقابت اپراتورها را ملزم به ارائه بسته‌های اینترنتی متنوع با حجم بالا کرد

شورای رقابت در حالی حکم به تعریف بسته‌های اینترنتی جدید داده است که وزارت ارتباطات یک سال است برای این موضوع وعده داده بود.

نوشته شورای رقابت اپراتورها را ملزم به ارائه بسته‌های اینترنتی متنوع با حجم بالا کرد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا