شرکت OpenAI تیم جدیدی برای ارزیابی و کاهش خطرات هوش مصنوعی تشکیل می‌دهد

این تیم خطراتی از جمله توانایی هو‌ش مصنو‌عی در فریب انسان‌ها و همچنین تهدیدات امنیت سایبری را بررسی می‌کند.

نوشته شرکت OpenAI تیم جدیدی برای ارزیابی و کاهش خطرات هوش مصنوعی تشکیل می‌دهد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا