شبکه اجتماعی تردز ممکن بود «اپیگرام» یا «تکستاگرام» نام بگیرد

آدام موسری فاش کرد که نام شبکه اجتماعی تردز ممکن بود اپیگرام یا تکستاگرام باشد. اما ظاهراً کاربران تردز را بیشتر می‌پسندند.

نوشته شبکه اجتماعی تردز ممکن بود «اپیگرام» یا «تکستاگرام» نام بگیرد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا