ربات جراح «داوینچی» با سوزاندن روده یک بیمار، باعث مرگ او شد

شوهر این زن از شرکت سازنده دستگاه که Intuitive Surgical نام دارد، برای دریافت خسارت شکایت کرده است.

نوشته ربات جراح «داوینچی» با سوزاندن روده یک بیمار، باعث مرگ او شد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا