در سیزدهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف چه گذشت؟ ۴۵کارفرما، ۲۰ هزار کارجو و‌ ۸۰۰ موقعیت شغلی

به باور برگزارکنندگان این رویداد، نمایشگاه کار شریف قرار است ارتباط بین صنعت و دانشگاه را محکم‌تر کند.

نوشته در سیزدهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف چه گذشت؟ ۴۵کارفرما، ۲۰ هزار کارجو و‌ ۸۰۰ موقعیت شغلی اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا