دادگاه بزرگ ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل رسماً آغاز شد

وضعیت آینده اینترنت و انحصارطلبی‌های گوگل در پایان این دادگاه مشخص خواهد شد.

نوشته دادگاه بزرگ ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل رسماً آغاز شد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا