جدال بر سر ChatGPT و Grok؛ کار سم آلتمن و ایلان ماسک به تنش لفظی رسید

سم آلتمن در صفحه خود، چت‌بات Grok را مورد کنایه قرار داد، و این اتفاق واکنش تند ایلان ماسک علیه ChatGPT را به‌دنبال داشت.

نوشته جدال بر سر ChatGPT و Grok؛ کار سم آلتمن و ایلان ماسک به تنش لفظی رسید اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا