تا سال 2025، 80 درصد محصولات لنوو توسط کاربران قابل تعمیر خواهند بود

کاربران باید بتوانند قطعات محصولات را خودشان تعویض کنند.

نوشته تا سال 2025، 80 درصد محصولات لنوو توسط کاربران قابل تعمیر خواهند بود اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا