برزیل به‌طور ناخواسته اولین قانون نوشته‌شده توسط ChatGPT را تصویب کرد!

یکی از اعضای شورای شهر «پورتو آلگره» قانون نوشته‌شده توسط ChatGPT را بدون اطلاع‌رسانی به رأی گذاشته و این قانون اکنون تصویب شده است.

نوشته برزیل به‌طور ناخواسته اولین قانون نوشته‌شده توسط ChatGPT را تصویب کرد! اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا