برای اولین بار رمزپول به‌طور قانونی تعریف شد؛ بانک مرکزی مسئول انحصاری دستورالعمل‌های حوزه رمزارز

در طرح قانون بانک مرکزی برای اولین‌بار رمزپول به‌صورت قانونی تعریف شده است.

نوشته برای اولین بار رمزپول به‌طور قانونی تعریف شد؛ بانک مرکزی مسئول انحصاری دستورالعمل‌های حوزه رمزارز اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا