این دست بیونیکی از طریق اعصاب، سیگنال‌های مغز را به حرکات دقیق تبدیل می‌کند [تماشا کنید]

این دست بیونیکی مستقیماً به استخوان و اعصاب بیمار وصل می‌شود و می‌تواند به‌طور دقیق فرمان‌های مغزی او را اجرا کند.

نوشته این دست بیونیکی از طریق اعصاب، سیگنال‌های مغز را به حرکات دقیق تبدیل می‌کند [تماشا کنید] اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا