اپل مقابله با Beeper Mini برای جلوگیری از دسترسی به iMessage در اندروید را تأیید کرد

اپل تأیید کرد که دست به اقداماتی زده است تا سرویس Beeper Mini برای ارائه دسترسی به iMessage در اندروید کار نکند.

نوشته اپل مقابله با Beeper Mini برای جلوگیری از دسترسی به iMessage در اندروید را تأیید کرد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پیمایش به بالا