اولین شبکه سراسری ۵G اروپا در موناکو راه اندازی شد

در حالی که تاکنون چندین کشور اروپایی شبکه های ۵G را در بخش هایی از چندین شهر مهم خود راه اندازی کرده اند هیچکدامشان تاکنون نتوانسته اند که پوشش سراسری این سرویس را در مرزهای خود ایجاد کنند. با این …

نوشته اولین شبکه سراسری ۵G اروپا در موناکو راه اندازی شد اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پاسخی بگذارید