دستورات شرطی در جاوا

دستورات شرطی در جاوا

در زمان برنامه نویسی گاهی اوقات برنامه نویس احتیاج دارد تا در برنامه شرطی را ایجاد کند که برنامه نسبت به آن عملکرد متفاوتی دارد، به طور مثال:

اگر بخواهیم برنامه ای بنویسیم که اگر نمره دانش آموزی از 10 پایین تر شد، به والدین این دانش آموز اطلاع داده شود.

در اینجا و موارد مشابه آن ( در ادامه توضیح خواهیم داد) باید از دستور شرطی if که به معنی اگر است، استفاده کنیم. کارکرد این دستور به اینصورت است که اگر فلان دستور برقرار بود، کار مورد نظر انجام شود.

  1. دستور if بصورت زیر تعریف می شود.

{ if (Condition)
statements;}
}

2. دستور if ، else if : این دستور مشابه دستور if است با این تفاوت که اگر شرط داخل آن برقرار نبود، else if اجرا میشود. این دستور به صورت زیر تعریف میشود.

{ if (num>3statements)}
else if(num<0){
statements;
}

3. دستور else if به اینصورت نیز تعریف میگردد.

if (num>3){
statements;
}
else if(num<0){
statements;
}
else{
statements;
}

در اینجا اگر شرط if برقرار نبود، دستور else if اجرا میشود و اگر else if نیز برقرار نبود، else اجرا میگردد.

4. در حالتی که تعداد این دستورات تو در تو if زیاد باشد، به منظور اینکه خوانایی کد را بالا ببریم، میتوانیم از دستور switch استفاده کنیم. این دستور به شکل زیر تعریف می گردد.

switch (variable){
case value1:
statements;
break;
case value2:
statements;
break;
case value3:
statements;
break;
default:
statements;
break;
}

امیدوارم تونسته باشم به خوبی این دستورات که پایه شروع برنامه نویسی هستند و بسیار مهم را براتون توضیح بدم، درصورت داشتن سوال یا پیشنهاد و انتقادی خوشحال میشم نظراتتون را بدونم.

نوشته دستورات شرطی در جاوا اولین بار در ویرگول پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

دیدگاهتان را بنویسید