تکه کد های git

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام در این قسمت تکه کد هایی که من در اموزش سایت mohtavaban.com جمع آوری کردم قرار میدم امید وارم خوشتان بیاید

git init

————————————–

git status

————————————–

git add index.html

————————————–

git add .

————————————–

git commit -m “your message here”

————————————–

git commit -a -m “add hello to index file”

————————————–

حذف کلیه فایل ها و فولدرها از stage

git rm –cached -r .

————————————–

فایل هایی که دچار تغییر شده اند را بهمراه تفاوت

git diff

————————————–

git log

————————————–

git log -oneline

————————————–

git log -2

————————————–

برای مشاهده جزئیات کامل هر commit

git log -p

————————————–

لاگ های انجام شده بصورت گراف

git log -graph

————————————–

برگرداندن حالت قبل از تغییرات commit و افزودن دوباره به stage

git checkout — index.html

————————————–

git checkout — .

————————————–

ریست کردن commit و تغییرات انجام شده از stage خارج شده و تنها در سطح پروژه موجود

git reset HEAD .

————————————–

تغییرات انجام شده از stage خارج شده و تنها در سطح پروژه موجود است

برای دریافت Commit-ID باید از log استفاده کنید

git reset –hard Commit-ID

————————————–

git branch dev

————————————–

مشاهده لیست شاخه ها در گیت

git branch -a

————————————–

git checkout dev

————————————–

پاک کردن شاخه dev

git branch -d dev

————————————–

ایجاد شاخه و سوئیچ به آن شاخه را بصورت همزمان

git checkout -b develop

————————————–

از master این کد بزن تو master مرج میشه شاخه develop

git merge develop

————————————–

حذف نکردن تغیرات قبل add به develop و سویچ به master

git stash

————————————–

git stash list

————————————–

git stash drop stash@{0}

————————————–

git stash save “your message here”

————————————–

محتوای یک Stash

git stash show stash@{1}

————————————–

دیدن تغییرات داخل stash دوم بصورت مشخص تر

git stash show -p stash@{1}

————————————–

برگرداندن stash

تغییرات واقع در stash موردنظر در شاخه فعال commit می شود اما آن stash از لیست stash ها خارج نمی شود

git stash apply stash@{0}

————————————–

برگرداندن stash

تغییرات واقع در stash موردنظر در شاخه فعال commit می شود و از لیست stash ها خارج می شود

git stash pop stash@{0}

————————————–

ساخت فایل gitignore

git touch .gitignore

————————————–

تعریف دستور gitignore در فایلش

فولدر این شکل اد میکنند node_modules/

فایل *.txt

صرف نظر کردن فایل با

!trackit.txt

————————————–

فایل یا فولدری که قبلا توسط گیت دنبال میشد را دیگر دنبال نکنید (untrack)

git rm -cached -r .

git add .

git commit -m “Untrack js folder”

————————————–

ست کردن نام در گیت محلی

git config user.name “Ehsan Safari”

————————————–

ست کردن نام در گیت سراسری

git config -global user.name “Ehsan Safari”

————————————–

git config -global user.email “EhsanSafari@hotmail.com”

————————————–

git remote add origin https://github.com/Safari66/project-test.git

————————————–

پوش کردن شاخه master پروژه از طریق ریموت origin

git push -u origin master

————————————–

تمام فایلها و فولدرهای پروژه شما با پروژه موجود در گیت هاب، سینک (Sync) می شوند

git pull origin

————————————–

git clone https://github.com/Safari66/project-test.git

————————————–

git remote add origin-NewGitUser https://github.com/NewGitUser/project-test.git

————————————–

حذف ریموت

git remote remove origin

————————————–

این پست خلاصه شده پست سایت محتوابان بود برای درک گیت و جزئیات بیشتر به لینک اموزش اصلی مراجعه کنید

نوشته تکه کد های git اولین بار در ویرگول پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

دیدگاهتان را بنویسید